ПОДДРЪЖКА НА РОБОТИТЕ

Индустриалните роботи са машини, както всички останали. В жизненият си цикъл имат нуджа от поддръжка и ремонт. Фирма индустриални роботи, предлага абонаментна и извънабонаментна поддръжка на вашите роботи. За да работи добре и безаварийно, всяка машина се нуждае от регулярно преглеждане на системите, диагностика и настройка. Доставката на резервни части е бърза и надеждна. Могат да се доставят както нови резервни части, така и втора употреба. Леките ремонти се правят на място от мобилни екипи или в сервиза ни в София, а по-тежките при необходимост се правят в Англия.