ПРОГРАМИРАНЕ НА РОБОТИТЕ

Съвременните роботизирани системи са колкото сложни за разбиране, толкова и лесни за управление. Голямото предимство на роботите, че можеш да задаваш много и различни задачи за изпълнение. Това се осъществява посредством множеството от програми, които могат да се зададът на робота. В миналото, системите са се програмирали сложно и се е изисквала висока квалификация. В днешно време, с модерните системи за управление е далеч, по-лесно и достъпно. В по-голямата си част роботите имат така нареченото устройство за обучение (teach pendant), чрез което бързо и лесно се задават инструкции. Има и специализиран софтуер за писане на програми off-line. Ние в Индустриални Роботи ЕООД, можем да Ви помогнем с всяка една задача.