ПРОГРАМИРАНЕ НА РОБОТИТЕ

Съвременните роботизирани системи са сложни за разбиране, но и лесни за управление. Голямото предимство на роботите е че можеш да задаваш много и различни по сложност задачи за изпълнение. Това се осъществява чрез задаването на множество програми към робота. В миналото, системите са се програмирали доста сложно и се е изисквала висока квалификация. В днешно време, с модерните системи за управление е далеч, по-лесно и достъпно. Доста често срещано при роботите е така нареченото устройство за обучение (teach pendant), чрез което бързо и лесно се задават инструкции. Има и специализиран софтуер за писане на програми off-line. Ние в Индустриални Роботи ЕООД, можем да Ви помогнем с всяко едно задание за изпълнение на трудни задачи.